ผลิตภัณฑ์เลือดที่ abo-x ราคา มีคุณภาพ

1980 , อุตสาหกรรม เลือด ร่วมกับ กฎระเบียบ องค abo-x ราคา ์การอาหารและยา ได้ ก่อตั้ง ขั้นตอนมาตรฐาน การดำเนินงาน โปรแกรม การประกันคุณภาพ และวิธีการ ผลิตที่ดี ที่ มีการปรับปรุง การตรวจคัดกรอง ผู้บริจาค เก็บเลือด , การทดสอบ และวิธีการที่ เลือด จะถูกจัดเก็บ และจัดจำหน่าย การกระทำเหล่านี้ มีการปรับปรุง ความปลอดภัยโดยรวม ของการจัดหา เลือดศูนย์โลหิต เป็นประจำ ผลิตที่หลากหลายของ ผลิตภัณฑ์ของเลือด เหล่านี้รวมถึง เซลล์เม็ดเลือด แดง ซึ่ง จะมีการแสดง สำหรับผู้ป่วยด้วย โรคโลหิตจาง ที่มีอาการ พวกเขาอาจจะ เก็บรักษาไว้เป็น ของเหลว ได้ถึง 42 วันแต่ พวกเขาก็อาจ จะแช่แข็ง ได้ถึง 10years สด แช่แข็ง พลาสมา จะแสดงสำหรับ ผู้ป่วยที่มี ข้อบกพร่อง ปัจจัย การแข็งตัว ที่ มีความกระตือรือร้นใน การมีเลือดออก หรือผู้ที่ กำลังจะ ผ่านขั้นตอนการบุกรุก สาเหตุของ ข้อบกพร่อง ดังกล่าวรวมถึง การขาด พิการ แต่กำเนิด โรคตับ หรือ ถ่าย ขนาดใหญ่ที่มี เซลล์เม็ดเลือดแดง และการแก้ปัญหา crystalloid / คอลลอยด์พลาสม่า สามารถเก็บ แช่แข็ง ได้นานถึง 1 ปีที่ Cryoprecipitate จะแสดงสำหรับ การมีเลือดออก หรือ ขั้นตอนการบุกรุก ใกล้ ผู้ป่วยที่มี hypofibrinogenemia อย่างมีนัยสำคัญ Cryoprecipitate ยัง ถูกนำมาใช้ สำหรับการเตรียมการ ของกาว ไฟบริน ที่ใช้ในการ ศัลยกรรม และศัลยกรรม กระดูก มันทำจาก พลาสม่า สดแช่แข็ง และอาจ จะเก็บไว้ เป็นเวลา 1 ปี เกล็ดเลือด มีความสำคัญ ในการควบคุมการ มีเลือดออก และมีการ ระบุ ผู้ป่วยที่มี เลือดออก เนื่องจาก hrombocytopenia ทั้ง ความผิดปกติของ เกล็ดเลือด หรือการรวมกัน ของทั้งสอง เงื่อนไขบางอย่าง จุดที่ เลือดออก อาจเกิดขึ้นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ อาการของผู้ป่วย เกล็ดเลือด เป็นที่นิยมใช้ ในการรักษา ผู้ป่วยที่มี โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็ง อื่น ๆ พวกเขาควรจะ เก็บไว้ ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 5 วันเพื่อให้แน่ใจว่ามีความบริสุทธิ์ ความแรง และประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ศูนย์โลหิต จะต้อง ดำเนิน การควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ ในแต่ละือน ตามปกติ จะดำเนินการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการ สุ่มเลือกจาก สินค้าคงคลังที่มี เพื่อให้แน่ใจว่า กระบวนการผลิตที่อยู่ในการควบคุม การควบคุมคุณภาพ จะดำเนินการ เพิ่มเติม การตรวจสอบ ขั้นตอนการ กำหนด เอกสารหลักฐาน ที่ ให้ความเชื่อมั่น ว่ากระบวนการ ที่เฉพาะเจาะจงอย่างต่อเนื่อง จะ ผลิตสินค้าตามข้อกำหนด ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และ ลักษณะคุณภาพ หากการควบคุม คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ อยู่นอกเกณฑ์ ก่อนกำหนด การสอบสวน เพิ่มเติม จะต้องดำเนินการ และ การแก้ไข ข้อผิดพลาด การติดตามผล การควบคุมคุณภาพ จะดำเนินการเพื่อ ให้แน่ใจว่า กระบวนการที่เป็นที่ยอมรับสำหรับการเยี่ยมชม ข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่: http://www.sigmablood.com/